Bartomaud
Image default
Bedrijven

Het sociale domein

Gemeenten zijn op verschillende gebieden verantwoordelijk voor hun inwoners. Een van de gebieden waar zij verantwoordelijk voor zijn is het sociale domein. Het sociale domein is een domein dat gaat over zorg, participatie, zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Naast deze hoofdtaken zijn de gemeenten ook verplicht om te zorgen voor de taken die natuurlijk voortkomen uit de pas genoemde verantwoordelijkheden, zoals gezondheidszorg, bijstand en onderwijs. 

 

De gemeente is door meerdere wetten verplicht om in het sociale domein te zorgen voor de inwoners van de gemeente. Een van deze wetten is de wmo. De wet maatschappelijke ondersteuning wil verzekeren dat burgers zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en zo effectief mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. De zaken die concreet door de gemeente door de wmo geregeld moeten worden zijn: het bevorderen van van leefbaarheid en sociale samenhang, verslavingsbeleid bevorderen, maatschappelijke opvang aanbieden, het ondersteunen van mantelzorgers, adviseren, probleemjongeren ondersteunen, openbare geesteszorg aanbieden en mensen met beperkingen ondersteunen. Afhankelijk van de behoeften van iemand die wmo aan wil vragen, zijn er verschillende voorzieningen die verleend kunnen worden. Voor iedereen die het nodig heeft is er bijvoorbeeld een boodschappendienst en een maaltijdendienst beschikbaar. Voor mensen met specifieke behoeften zijn er meer gepersonaliseerde voorzieningen beschikbaar zoals: aanbouw aan het huis, huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. .

 

Naast de wmo is de gemeente ook door de jeugdwet gebonden om te zorgen voor haar inwoners en dan specifiek voor de kinderen. De gemeente is sinds een paar jaar voor het grootste gedeelte verantwoordelijk voor de zorg voor de kinderen, omdat de overheid heeft besloten dat de zorg voor kinderen erop vooruit zou gaan als de zorg dichter bij huis zou plaatsvinden.

 

Een kind krijgt door de jeugdwet toegang tot zoal: hulp bij opvoedingsproblemen, geestelijke gezondheidszorg, kinderzorg, individuele hulp en vervoer naar de instelling.

 

In het geval dat jij ook in het sociale domein wilt werken, zijn er genoeg vacatures voor consulent wmo en het sociale domein om ergens een plekje te vinden en de inwoners een handje te helpen.

 

https://professionalpartners.nl/