Bartomaud
Image default
Banen en opleidingen

De zin en onzin van loopbaanmotieventesten bij outplacement

Veel outplacementbureaus maken gebruik van loopbaanmotieven- en andere testen. Door competenties, drijfveren en interessegebieden te achterhalen proberen outplacementbureaus om de juiste koers te bepalen. Kanttekening hierbij is dat de testen veelal door de kandidaten zelf ingevuld worden, dus de uitslag wordt bepaald door het zelfbeeld en de zelfkennis van de kandidaat.

De vraag die dus gesteld zou kunnen worden is in hoeverre dergelijke testen bruikbaar en zinvol zijn. Mensen met een bescheiden karakter zullen een test anders maken dan diegene met een hoge dunk van zichzelf. Ook kunnen kandidaten sociaal wenselijke antwoorden geven. Een uitslag is dus altijd de weerspiegeling van hoe een kandidaat zichzelf ziet. Critici zeggen daarom dat deze loopbaanmotieventesten en persoonlijkheidstesten niet betrouwbaar zijn.

Toch zijn loopbaanadviseurs van mening dat deze testen van belangrijke waarde zijn voor een outplacementtraject. Er moeten geen harde conclusies uit getrokken worden, maar de testen kunnen zeker vormen als opening voor gesprek. Een loopbaanadviseur kan kritische vragen stellen aan de hand van de uitslag om vervolgens meer duidelijkheid te krijgen over loopbaanvoorkeuren en inzicht te creëren in persoonlijkheidskenmerken. “Veel persoonlijkheidskenmerken zijn bovendien situatieafhankelijk dus dienen besproken te worden”, aldus Rein Reddingius van Werkcontact Outplacement.

http://www.outplacementverzekering.nl