De zin en onzin van loopbaanmotieventesten bij outplacement

Veel outplacementbureaus maken gebruik van loopbaanmotieven- en andere testen. Door competenties, drijfveren en interessegebieden te achterhalen proberen outplacementbureaus om de juiste koers te bepalen. Kanttekening hierbij is dat de testen veelal door de kandidaten zelf ingevuld worden, dus de uitslag wordt bepaald door het zelfbeeld en de zelfkennis van de kandidaat. De vraag die dus […]